Translate

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Giử lại cho anh chút Huế

Kết quả hình ảnh cho huế tím vào tôi

 Giữ chút gì rất Huế !
 Nét duyên là trời đất giao hòa.
Dầu xa một mai ta
 gặp lại
.
 Vẫn được nhìn em say lá hoa....
Kết quả hình ảnh cho huế tím vào tôi
Kết quả hình ảnh cho huế tím vào tôi*

Đăng nhận xét