Translate

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Trong lòng bạn có cơn lũ nào không?

Gn 80 người chết, còn nhiu người mt tích và vô s tài sn thit hi cho ti lúc này, ch trong mt đt lũ vài ngày. Mưa lũ v và nhng tang thương ging như mt s “mc đnh” đu đn hàng năm. Bài viết này không mun nói v s tang thương do mưa lũ mang li mà là nhng “cơn lũ” khác vn đu đn xy ra my mươi năm nay.

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Khi Đảng quyết làm... Roanh nhân !


"Nhất thể hóa" có giá bao nhiêu?
Theo Cua Times tính khoản đó là hàng ngàn tỷ được tiết kiệm.cho ngân sách
.
Ông TBT Trọng cho biết sẽ “cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời chủ tịch Hội đồng nhân dân, và thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã” ở những nơi có đủ điều kiện"

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Việt Nam quyết đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị


Mất ghế về quê đuổi gà... . Ảnh: Internet
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thảo luận việc đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị, trong đó có giải thể các ban chỉ đạo khu vực, và nhất thể hóa chức bí thư và lãnh đạo cấp địa phương.
.
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 hôm 11/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trích lời nói bộ máy chính trị “còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo.”
.
Tuy nhiên, ông Trọng thừa nhận rằng đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn “rất phức tạp và nhạy cảm.”
.
.
Read the rest of this entry »